Hållbarhet

HÅLLBARHET


Frisörer - utsatt yrkesgrupp

Många lämnar branschen i förtid på grund av olika besvär. Att de kemikalier som används på salongen kan vara problematiska diskuteras sällan.


Det vanligaste arbetsskadorna är kontaktallergi, eksem på händer och  andningsbesvär. Det finns även studier som tyder på att frisörer drabbas i högre grad än andra av vissa cancerformer, fertilitetsproblem och fosterskador. Du som kund kan även drabbas av allergiska reaktioner. 

En hel del ämnen som finns i frisörprodukter är dessutom miljöskadliga. När produkterna sköljs ut hamnar de i stadens reningsverk som inte är byggda för att bryta ner alla miljöfarliga kemikalier. Vissa ämnen kan dessutom vara direkt skadliga för vattenlevande organismer.


I broschyren ”Kemikaliesmart frisör” som Stockholms Stad tagit fram finns det listor på olika problematiska ämnen och doftämnen som du bör undvika, för dig som vill kemikaliebanta.


Helhetstänk

Som konventionell frisör har jag ägnat flera timmar om dagen åt att blanda, hantera och andas in skadliga kemikalier. Genom åren har jag insett att detta varken varit bra för mig, mina kunder eller för miljön. Målsättning är därför att förbättra arbetsmiljön genom ett sytematisk hållbarhetsarbete för att minska kemikalierna på salongen och ute i miljön.


De produkter som används på Gröna Saxen går igenom en noggrann granskning och ska vara ofarliga ur miljö- och hälsosynpunkt. Att i möjligaste mån köpa in produkter till behandlingar som är helt växtbaserade och/eller naturliga och helst certifierade. Andra delar av arbetet innefattar exempelvis återvinning, att vi hängtorkar handdukar, minskar på el- och vattenanvändning på olika sätt, använder Bisphenolfria kvittorullar, effektiviserar salongens energiförbrukning och utsläpp i miljön genom att hitta bra produkter för förbrukning och försäljning.