Miljöarbete

Miljöarbete


Som konventionell frisör har jag ägnat flera timmar om dagen åt att blanda, hantera och andas in skadliga kemikalier. Genom åren har jag insett att detta inte är sunt för mig, mina kunder eller för miljön.


De flesta permanentvätskor innehåller exempelvis Tioglykolat och Ammoniak där det finns stor risk för allergiskt kontakteksem och att luftvägar samt hud irriteras. Blekningsmedel innehåller persulfater och ammoniakgas bildas vid tillblandning. Hårfärger innehåller fenylendiaminer, toulendiaminer och väteperoxid där det finns stor risk att få starka allergiska reaktioner. Tensider (avfettande ämnen), parfymer, konserveringsmedel har uttorkande effekter på håret och huden.


Gröna Saxens målsättningen är därför  att  förbättra arbetsmiljön genom ett aktivt miljöarbete för att minska  kemikalierna på salongen men också miljön. Detta görs bland annat genom   att se till att de produkter som används, efter noggrann granskning, visat sig ofarliga ur miljö- och hälsosynpunkt.  Att i möjligaste mån köpa in produkter till behandlingar som är helt växtbaserade och/eller naturliga. Återvinning, vattenanvändning,  effektivisering av salongens energiförbrukning och utsläpp i miljön är andra delar som omfattar arbetet.